หญ้าที่สมบูรณ์แบบปะทุขึ้นมาหลายพันปี

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นเรือเฟอร์รี่มาถึงท่าเรือขนาดเล็กจะลดลงอย่างมากด้วยแม่น้ำลาวาทึบ เมื่อ Eldfell ปะทุขึ้นกระแสลาวาเกือบจะตัดท่าออกทั้งหมด ชาวบ้านชะลอความคืบหน้าโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำเย็น แต่ไม่ก่อนที่มันจะเพิ่มขนาดของเกาะขึ้นหนึ่งตารางไมล์ ธนาคารที่สูงขึ้นของเถ้า ขอบฟ้าที่นี่ถูกครอบงำด้วยภูเขาไฟขนาดใหญ่สองแห่ง

Helgafell ซึ่งเป็นกรวยที่ปกคลุมด้วยหญ้าที่สมบูรณ์แบบปะทุขึ้นมาหลายพันปีมาแล้วพ่นลาวาจำนวนมากที่เกาะทั้งสองเกาะรวมกันเป็นรูป Heimaey
ในขณะที่ Eldfell เป็นขุยเตือนเถ้าของการปะทุปีพ. ศ. 2516 แม้ว่าในสถานที่ที่มีสีม่วงสีม่วงลุกขึ้นจากเนินเขาที่ดำคล้ำซึ่งชาวบ้านได้ปลูกหญ้าเพื่อปรับปรุงลักษณะและป้องกันการกัดเซาะ บนเรือล่องเรือรอบเกาะผู้เข้าชมผ่านธนาคารสูงตระหง่านของเถ้าลาดลงสู่ทะเล ในสถานที่ชายฝั่งได้รับการตราตรึงใจด้วยรูปแบบกึ่งเรขาคณิตราวกับว่ามีใครบางคนได้ปลูกถ่ายส่วนหนึ่งของ Causeway ไอร์แลนด์เหนือของไอร์แลนด์ที่นี่