เครือข่ายแท็กซี่เชียร์แกร็บช่วยเพิ่มรายได้ยกระดับบริการ

ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับแท็กซี่ราว 100 คนจากชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่ไทยพัฒนาได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐในการส่งเสริมให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับแท็กซี่มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมความเท่าเทียมกันจากการที่ผู้ให้บริการแท็กซี่ทุกรายต้องอยู่ภายใต้ระเบียบเดียวกัน ขณะที่ภาครัฐสามารถควบคุมการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาระบบการคมนาคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีโดย นายจิรภัทร โสภาลัย ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับแท็กซี่ จากชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 เผยว่า “ในฐานะผู้ที่ประกอบวิชาชีพขับรถโดยสารสาธารณะมามากกว่า 10 ปี เราเล็งเห็นว่าการเปิดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย มีประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการรยกระดับและส่งเสริมให้ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ให้บริการแท็กซี่สามารถมีรายได้เสริมสามารถจุนเจือครอบครัว ตลอดจนก่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานที่เท่าเทียมของรถที่ให้บริการ เพื่อประโยชน์ของผู้โดยสาร